Zorg&Co

Goed Wonen. Graag Werken. Gezond Leven.


Zorg&Co is een WTZI-erkende zorginstelling (per 1  januari 2022 WTZA) zoals alle anderen. Er zit wel een duidelijk verschil in visie en werkwijze.


Zorg&Co is als coöperatie in 2009 opgericht met het gedachtegoed om ZZP’ers in zorg en welzijn te ondersteunen op het gebied van ondernemen, om zo hun werkelijke kracht en passie te verbinden met elkaar en met zichzelf. De coöperatie regelt de ondernemerszaken van deze zelfstandige zorgprofessionals waardoor de leden/ondernemers zich kunnen richten op datgene waar zij in uitblinken: het verlenen van zorg. 

Over Zorg&CO


De visie, missie en kwaliteit van Zorg&Co

Visie

Zorg & Co streeft ernaar om aan elke hulpvraag de adequaat te kunnen voldoen, vanuit een flexibele inzet van onze medewerkers met aandacht voor de volgende kernwaarden; samenredzaamheid, inclusiviteit en verbinding.


Missie

Ons doel is dat iedereen betrokken bij onze coöperatie dagelijks een lach op het gezicht heeft. Wij denken dat te ondersteunen door de organisatie te funderen op waarden waarbij liefde voor de naaste een belangrijk uitgangspunt is. Denk daarbij aan menswaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en aandacht voor de hulpbehoevenden. 


Kwaliteit

Kwaliteit is een woord dat u ongetwijfeld vaak voorbij ziet komen. Alle zorgorganisaties beloven en garanderen dit. Maar wat is zorg- en hulpverlening van hoge kwaliteit nou eigenlijk? Voor ons wordt kwaliteit bepaald door het contact dat u heeft met uw zorg- of hulpverlener. Een goede, persoonlijke en vertrouwde band leidt in onze ogen automatisch tot de beste zorg- en hulpverlening.

Onze zorg- en hulpverleners zijn allemaal zelfstandig ondernemers en hebben zich aangesloten bij de coöperatie Zorg&Co. Bij de coöperatie hebben zij een portfolio met alle benodigde diploma’s, documenten en verzekeringen om aan te tonen dat zij bevoegd en bekwaam zijn.